Disclaimer

De content op deze site, met de daarin weergegeven data, afbeeldingen en teksten zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten zijn eigendom van HPL Systems BV. Zonder schriftelijke toestemming van HPL Systems BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks dat deze website met grote zorg wordt onderhouden, kan HPL Systems BV niet instaan voor de juistheid, volledigheid of continue actualiteit van deze gegevens. HPL Systems BV is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit gebruik van deze website.

Verwijzingen en (hyper)links

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. HPL Systems BV geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.