DUO-IB Groep Groningen

Door de modernste technieken toe te passen in dit project, is een duurzaam ontwerp ontstaan. Hierbij is gebruik gemaakt van o.a. warmtekrachtkoppeling, betonkernactivering en warmtepompen. In plaats van een plafond met luchtbehandeling, is gekozen dit via de vloer te laten lopen.

Onze uitdaging was de ontwikkeling van een luchtdichte vloerdoos, waarbij geen hinderlijke luchtstromen en capaciteitsverliezen optreden. Uiteindelijk is de vloerdoos tot volle tevredenheid van de belanghebbende partijen geleverd en past het product volledig binnen het duurzame karakter van het gebouw.

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Aannemer: Strukton / Ballast Nedam http://www.strukton.com http://www.ballast-nedam.nl

Architect: UN Studio http://www.unstudio.com

Engineering: Worksphere http://www.worksphere.nl

Installateur: Consortium DUO2

Locatie: Groningen

Startdatum: eind 2008

Opleverdatum: begin 2011